Dotace

Dotace POV 2019 - oprava veřejného osvětlení a oprava drátového rozhlasu

2019-08-20

Obec Vincencov získala z Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2019 dotaci na opravu veřejného osvětlení a opravu drátového rozhlasu. Celkové náklady na opravy jsou 340 000,-. Podpora z POV 2019 je ve výši 50%, tj. 170 000,- Kč.


INFORMACE_OBcANuM_dotace_POV_2019.docx
logo-kraje.png, 12kB

Dotace z Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2017

2017-08-04

Obec Vincencov získala v roce 2017 dotaci na vybudování odstavné plochy, vybudování zastřešené terasy a chodníku v okolí obecního úřadu a to z prostředků Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2017 ve výši 300 000,- Kč.


logo-kraje.png, 12kB
get_adobe_acrobat_reader.jpg, 4,9kB Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader. Pokud máte o tento program zájem, pak je k dispozici zdarma ke stažení na serveru www.adobe.com.